แล้งอะไรไม่แย่เท่าภัยแล้ง

Standard

ภัยแล้ง

คุณเคยได้ยินคำว่าแล้งน้ำใจหรือไม่? คำว่าแล้ง มันแปลว่าแห้งเหือด เพราะฉะนั้นแล้งน้ำใจก็คือไม่มีน้ำใจเลยนั่นเอง แต่แล้งคำนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะ เพราะมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น นั่นก็คือ “ภัยแล้ง” นั่นเอง

ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการที่ฝนไม่ตก หรือฝนตกน้อยกว่าปกติ  และมีอากาศที่แห้งมาก ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นๆ ขาดแคลนน้ำ การเพาะปลูกไม่ดี ปลูกพืชไม่ขึ้น เพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยง ซึ่งส่งผลมาสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เกิดภาวะขาดแคลนทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ ส่วนมากจะเกิดภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดน้ำได้รับความเสียหายและขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาจส่งผลถึงด้านเศรษฐกิจพนันบอลและสังคมได้อีกด้วย

สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง

ปัญหาของการเกิดภัยแล้วนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้านที่นอกเหนือจากฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ กับน้ำทะเลหรือมหาสมุทร ซึ่งสรุปสาเหตุของการเกิดภัยแล้งเอาไว้ได้ ดังนี้

1. สาเหตุของการเกิดภัยแล้วเกิดจากอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนผิดปกติ

2. จากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

3. ฝนตกไม่ต่อเนื่อง เพราะเกิดความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม

4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ

5. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก น้ำมัน และถ่านหิน ทำให้เกิดรูโหว่ในชั้นโอโซน

6. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ทำให้อากาศร้อนกว่าปกติ

7. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพนันบอล

8. การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น
ภัยที่เกิดจากภัยแล้ง

1. ภัยแล้งสามารถทำให้เกิดไฟป่าขึ้นได้

2. ภัยแล้งส่งผลให้อากาศแปรปรวน เพราะอากาศร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศไว้มาก จึงเกิดลมสองกระแสพัดเข้าหากัน แล้วบริเวณดังกล่าวจะเกิดเป็นแนวตีบของลมทำให้เกิดพายุฤดูร้อน หรือพายุฟ้าคะนองขึ้น มีลมกระโชกแรงเป็นพักๆ มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่า ในระยะสั้นไม่เกิน 2 ชั่วโมง และบางครั้งด้วยกำลังลมพายุที่แรงก็อาจทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายได้ และนอกจากนี้ก็อาจจะมีลูกเห็บตกร่วมอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อรู้ถึงสิ่งน่ากลัวจากภัยแล้งดังที่กล่าวมาแล้ว จึงควรฝึกซ้อมรับมือกับภัยแล้ง และเตรียมการป้องกันภัยแล้งไว้ก่อน หมั่นคอยฟังคำเตือนจากกรมอุตุวิทยาเพื่อติดตามข่าวสภาพอากาศในช่วงนั้นๆ ด้วย แต่สิ่งสำคัญที่สุด หากเกิดภัยแล้งเมื่อใดก็ตาม น้ำใจก็อย่าแห้งแล้งตามไปด้วยแล้วกันนะคะ